Condensatieketel gas of mazout

Condensatieketels kunnen permanent een belangrijk deel van de waterdamp in de verbrandingsgassen condenseren. Zo wordt meer nuttige warmte vrijgemaakt.

De nog warme verbrandingsgassen worden afgekoeld via een warmtewisselaar waardoor het retourwater van de radiatoren of de vloerverwarming stroomt.

In vergelijking met een lagetemperatuurketel behaalt een condensatieketel een energiebesparing van ongeveer 10%. Kies voor een modulerende condensatieketel in combinatie met een modulerende thermostaat en/of een weersafhankelijke regeling. Dan wordt het vermogen traploos aangepast aan de vraag.

Bijna alle centrale verwarmingsketels die nu geplaatst worden zijn condensatieketels. Vervang een verwarmingsketel ouder dan 20 jaar door een condensatieketel. Bereken uw besparing.

www.energiesparen.be 

 

Warmtepomp

Een warmtepomp is een toestel dat warmte uit de natuur haalt en afgeeft in de woning. Het is ideaal voor een goed geïsoleerde woning met vloer- of muurverwarming. Een warmtepomp is goed voor het milieu en vermindert de CO2-uitstoot. Terwijl de meeste verwarmingssystemen volledig op (fossiele) brandstof of elektriciteit draaien, haalt een warmtepomp tot 70 à 80% van haar energie uit de bodem, het grondwater of de lucht.

Zo werkt het: een warmtepomp heeft geen hitte nodig, het maakt gebruik van de aanwezige omgevingswarmte uit de bodem, het grondwater of de lucht. Een warmtepomp is namelijk uitgerust met een koelvloeistof die al op lage temperatuur kookt en gasvormig wordt. Een compressor drukt het gas samen en zo stijgt de temperatuur. De warmte wordt aan het verwamingssysteem afgegeven. De druk wordt verlaagd, het gas wordt terug vloeistof en de hele cyclus kan opnieuw beginnen. U heeft al een kleine warmtepomp in huis: uw koelkast. Ook die haalt warmte uit een koude plaats (de koelkast) en geeft dit af aan een warme plaats (de achterkant van de koelkast). 

Warmtepompen worden ingedeeld volgens hun warmtebron (bodem, grondwater, buiten- of afvoerlucht) en afgiftesysteem (water of lucht):

 • Geothermische of bodem-waterwarmtepomp: dit type warmtepomp haalt water uit de bodem of het grondwater. Daarvoor wordt een horizontaal of verticaal buizennetwerk in de grond geplaatst. De investeringskost ligt daardoor een stuk hoger, maar de rendementen liggen hoger dan andere types warmtepompen, omdat de bodemtemperatuur weinig seizoensschommelingen kent.  De verzamelde warmte wordt aan het water van de centrale verwarming afgegeven.
 • Lucht-luchtwarmtepomp: deze warmtepomp haalt warmte uit buiten- of binnenlucht en brengt het als warmte lucht in de woning binnen.
 • Lucht-waterwarmtepomp: deze warmtepomp haalt warmte uit buiten- of binnenlucht en geeft het af aan het water van de centrale verwarming.
 • Hybride warmtepomp: dit is een warmtepomp ondersteund door een verwarmingsketel.

Steeds meer gezinnen combineren een warmtepomp met zonnepanelen, ze wekken ook de elektriciteit die de warmtepomp nodig heeft zelf op.

Onze tips:

 • Hoe kleiner het temperatuurverschil tussen de warmtebron en het verwarmingssysteem, hoe lager het energieverbruik van de warmtepomp, en dus hoe groter de winst.
Type warmtepomp temperatuur warmtebron seizoens-
schommelingen
winst
geothermisch (bodem) 1 m diep 4 tot 17°C veranderlijk veranderlijk
geothermisch (bodem) 5 tot 7 m diep 10 tot 12°C blijft stabiel hoog en stabiel
geothermisch (grondwater) 10 tot 14°C blijft stabiel hoog en stabiel
lucht wisselend veranderlijk veranderlijk
 • Een warmtepomp wordt het beste gecombineerd met een verwarmingssysteem op lage temperatuur:  vloer-, plafond- of muurverwarming met vergrote radiatoren of convectoren. Zo kan warmte met een relatief lage temperatuur gebruikt worden, waardoor het rendement van de warmtepomp hoog blijft.
 • De circulatiepompen en ventilatoren nemen 5 tot 20% van het elektrisch verbruik in, dat is niet te verwaarlozen.
 • Kies voor een installateur met certificaat van bewaamheid of een installatiebedrijf met Quest-kwaliteitslabel:Quest-logo-heatpump
 • Er is een meldings- of vergunningsplicht voor geothermische warmtepompen, bij verticale boringen van meer dan 150m. Informeer steeds bij uw gemeentebestuur.
 • Warmtepompen kunnen ook zorgen voor sanitair warm water, maar met minder energiewinst.
 • Een omkeerbare warmtepomp kan ook voor koeling zorgen. De warmtepomp gebruikt dan de woning als warmtebron en geeft de overtollige warmte aan de omgeving af. Koelen verhoogt het verbruik. Beperk uw energieverbruik door zonnewering en door op warme dagen overdag alle ramen en deuren dicht te houden en zo veel mogelijk lucht binnen te laten van zodra het buiten koeler is.

 

    www.energiesparen.be